Dịch vụ

Emperor Key cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng từ việc quản lý đến cho thuê bất động sản cho bên mua và bên thuê.

Purchaser

Dịch vụ chuyển-đến

 • Chuyển nhượng giấy tờ sở hữu bất động sản từ chủ đầu tư đến người mua
 • Kiểm tra tình trạng căn hộ
 • Đồng hành cùng chủ sở hữu bất động sản trong các cuộc họp cùng chủ đầu tư
 • Hướng dẫn và hỗ trợ xuyên suốt quá trình ký kết hợp đồng
 • Hướng dẫn và hỗ trợ xuyên suốt quá trình mở tài khoản ngân hàng
 • Tư vấn và giới thiệu các dịch vụ Bảo hiểm bất động sản
 • Cài đặt hệ thống điện, nước
 • Dịch vụ concierge trong lần đầu tiên đến căn hộ (nếu cần) )

Property Management and Leasing Package

  • Cho thuê ngắn hạn (dưới 1 tháng)*
  • Cho thuê trung hạn (từ 1 – 6 tháng)*
  • Cho thuê dài hạn (hơn 6 tháng)
  • Dịch vụ quản lý Bên thuê
  • Dịch vụ quản lý tiền ký quỹ (tiền đặt cọc)
  • Dịch vụ thanh toán hoá đơn hộ
  • Dịch vụ kiểm tra phòng
  • Dịch vụ báo cáo bảo dưỡng
  • Thiết lập tài khoản Internet s
  • Quản lý tiền mặt
  • Dịch vụ vệ sinh
  • Dịch vụ sửa chữa

*Không áp dụng cho tất cả các quốc gia. Dịch vụ này tuỳ thuộc vàp điều kiện của luật pháp địa phương

Các dịch vụ khác

 • Mua, lắp đặt nội thất và các thiết bị điện
 • Chụp ảnh căn hộ sau khi thiết kế và lắp đặt nội thất

Bên Thuê

Dịch vụ chuyển-đến Emperor Key

 • Chuyển giao các dịch vụ tiện ích
 • Lắp đặt băng thông và đường dây điện thoại bàn
 • Gói nội thất (cho những căn hộ chưa có nội thất)
 • Vận chuyển và giao nhận

Dịch vụ hỗ trợ chuyển đến nơi ở mới

 • Di trú và thị thực (visa)
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký nhập học
 • Chuyển đổi bằng lái xe
 • Giới thiệu phòng khám sức khoẻ và phòng nha
 • Cẩm nang hướng dẫn khu vực
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY!

TẢI......